Strona główna

PODZIĘKOWANIA


 "Misją Domu Lekarza Seniora jest służenie ludziom starszym, samotnym i chorym, niesienie pomocy każdemu, kto tego potrzebuje oraz zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków życia i odpoczynku"


Podziękowanie dla Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w SZPZLO Warszawa Mokotów

pismo z podziękowaniem (.pdf)


Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu

list z podziękowaniami za realizację praktyk studencki (.pdf)


Napisali o nas

logo gazeta lekarska


 Praca dla PIELĘGNIARKI w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

szczegóły (.pdf)


Praca dla opiekuna OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Dom Pracownika Służby Zdrowia (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) poszukuje do pracy na etat opiekuna medycznego.
Miejsca pracy:  Warszawa - Wola, ul. Elekcyjna 37

szczegóły (.pdf)


 Dom Lekarza Seniora poszukuje wolontariuszy (.pdf)