1. Podanie o przyjęcie,
  2. Wywiad lekarski:  załącznik1 (.doc), załącznik1 (.pdf),
  3. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakłądu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik2 (.docx), załącznik2 (.pdf),
  4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie:  załącznik3 (.doc), załącznik3 (.pdf),
  5. Kserokopia dyplomu ukończenia Akademii Medycznej,
  6. Kserokopia aktualnego odcinka emerytury / renty,
  7. Skierowanie do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik4 (.doc), załącznik4 (.pdf).