Plan postepowań o udzielenie zamówień 2017 


Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 27.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych:

Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 19.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 12.01.2017

2016


Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Domu Lekarza Seniora

Dotyczące:


Dostawa artykułów spożywczych

Dostawa mięsa i wędlin


Dostawa artykułów spożywczych

Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych.
Część 2: Dostawa jaj.


Dostawa artykułów spożywczych:
Numer ogłoszenia: 27012 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych
Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych


Dostaw artykułów spożywczych:
Numer ogłoszenia: 11416 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
Dostawa warzyw i owoców


Dostaw artykułów spożywczych trwałych
Numer ogłoszenia: 11046 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016


Dostawa artykułów spożywczych:
Dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 350062 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015


Dostawa artykułów spożywczych:
Część 1: Dostawa mleka i produktów mlecznych
Część 2: Dostawa jaj


Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego
w Domu Lekarza Seniora im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie


Załączniki:

  1. ogłoszenie o zamówieniu (.pdf),
  2. siwz (.docx)(.pdf),
  3. przedmiar, stwor, projekt - (.zip) 17 MB.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych
Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych


Dostawa artykułów spożywczych:
Dostawa warzyw i owoców


Dostawa artykułów spożywczych trwałych.


Dostawa artykułów spożywczych:
Dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 416258 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014


Numer ogłoszenia: 401112 - 2014
Dostawa artykułów spożywczych:
Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych
Część 2: Dostawa jaj