z okazji swiat wielkanocnych zyczenia skladaja pobierz 1


 Zasady odwiedzin

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiczne ulegają zmianie zasady odwiedzin
w Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

* Informujemy, iż istnieje możliwość komunikowania się z Mieszkańcami telefonicznie.

* Osoby odwiedzające powinny być zdrowe bez objawów infekcji ( w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła). Osoby z objawami infekcji mogą nie być wpuszczone na teren budynku.

* Osoby wchodzące na teren Placówki, zobowiązane są do :

- dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Placówki

- stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos

- rejestracji wejścia i wyjścia w portierni (imię i nazwisko)

*  W przypadku wystąpienia choroby u mieszkańca, ze względów epidemiologicznych, odwiedziny są przeciwwskazane.

* Ze względów organizacyjnych odwiedziny w pokojach mieszkańców odbywają się od godziny 14.00.

* Odwiedziny przed godziną 14.00 odbywają się na tarasie lub w ogrodzie.

* Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji. Mieszkańcy Domu Lekarza Seniora są często w stanie obniżonej odporności i każdy kontakt z patogenem chorobotwórczym może skutkować powikłaniami. 


 Z dniem 7.02.2021 r. zostaje uruchomiony nowy numer telefonu

do Domu Lekarza Seniora (centrala): 22 68 80 100.


Strona www: Koronawirus – informacje i zalecenia


   ,,Misją Domu Lekarza Seniora jest służenie ludziom starszym, samotnym i chorym, niesienie pomocy każdemu, kto tego potrzebuje oraz zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków życia i odpoczynku"