1. Podanie o przyjęcie,
  2. Wywiad lekarski:  załącznik1 (.doc), załącznik1 (.pdf),
  3. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakłądu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik2 (.docx), załącznik2 (.pdf),
  4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie:  załącznik3 (.doc), załącznik3 (.pdf),
  5. Skierowanie do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik4 (.doc)załącznik4 (.pdf).
  6. Kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów medycznych
  7. Dokumenty potwierdzające wieloletnią pracę w systemie ochrony zdrowia np. świadectwa pracy.
  8. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej świadczenia emerytalno-rentownego w zakresie miesięcznego dochodu.