Zasady przyjęcia  

Zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu Komisji kwalifikacyjnej przyjęć pensjonariuszy do Domu Lekarza Seniora, ze względu na stan zdrowia oraz bezpieczeństwo własne i współmieszkańców, do zamieszkania w DLS nie kwalifikuje się osób:

 1. wymagających reżimu szpitalnego,
 2. wymagających szczególnej opieki medycznej lub stałej opieki osoby drugiej,
 3. z rozpoznaną chorobą:
 • nowotworową
 • psychiczną
 • Alzhaimera
 • uzależnienia od alkoholu, środków odurzających.

WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA: 

 1. Podanie o przyjęcie,
 2. Wywiad lekarski:  załącznik1 (.doc), załącznik1 (.pdf),
 3. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakłądu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik2 (.docx), załącznik2 (.pdf),
 4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie:  załącznik3 (.doc), załącznik3 (.pdf),
 5. Skierowanie do zakładu opiekuńczo - leczniczego / zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego: załącznik4 (.doc)załącznik4 (.pdf).
 6. Kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów medycznych
 7. Dokumenty potwierdzające wieloletnią pracę w systemie ochrony zdrowia np. świadectwa pracy.
 8. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej świadczenia emerytalno-rentownego w zakresie miesięcznego dochodu.