LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2014 r.

  • Remont oświetlenia terenu wokół DLS.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2013 r.

  • Zakup klimatyzatora Multi Split