Plan postepowań o udzielenie zamówień 2018

Remont podłóg na korytarzach czterech kondygnacji i wymiana drzwi na III p. w budynku DLS

1. Ogłoszenie o zamówieniu    
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a384dd01-45a4-416b-8fcd-2b5bcd5c4093


 2  SIWZ

 3. Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ
 4. STWiOR- zał. nr 10 do SIWZ
 5. Schematy korytarzy
 6. Protokół z otwarcia ofert
 

 

Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 30.01.2018


Dostawa artykułów spożywczych:
 Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 22.01.2018


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 27.12.2017


data zamieszczenia: 15.11.2017

Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa mięsa i wędlin


Dostawa artykułów spożywczych

Część 1. Dostawa mleka i przetworów mlecznych
Część 2. Dostawa jaj

data zamieszczenia: 02.11.2017


Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 27.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych:

Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 19.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 12.01.2017