Plany postępowań 

Informacje dodatkowe


 

Aarchwum zamówień publicznych znajduję się pod linkiem: https://www.dls.org.pl/index.php/zakonczone-przetargi


data zamieszczenia: 10.11.2021 r.

Dostawa artykułów spożywczych – postępowanie prowadzone na stronie http://dls.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu (załącznik)


data zamieszczenia: 05.11.2020 r.

Dostawa artykułów spożywczych:

 Część 1. Dostawa owoców i warzyw mrożonych 
 Część 2. Dostawa ryb i przetworów rybnych

 - Protokół z otwarcia ofery
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ac8b21c4-1a6e-4570-a9fe-04878b0fbf85


data zamieszczenia: 22.10.2020r.

 
Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa warzyw i owoców
 
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b05b9a21-2434-4c87-8a36-7d52f23bca09
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c63d3153-58d0-4f34-b649-89027315f210
 

 
data zamieszczenia: 16.10.2020 r.
 
Dostawa artykułów spożywczych trwałych:
 
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/474a61ca-8d17-4ecc-afaf-962a2c602f47
 

data zamieszczenia: 09.10.2020r.

Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa mięsa i wędlin
 
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a19c781a-ab7b-4c7b-a22a-4d69dc73e6bf
 

data zamieszczenia: 22.09.2020 r.

Dostawa artykułów spożywczych:

 Część 1. Dostawa mleka i przetworów mlecznych
 Część 2. Dostawa jaj

 - Protokół z otwarcia oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/75e53ef5-8029-454f-89a5-9ddc63b52077


data zamieszczenia: 28.05.2020 r.

Remont elewacji budynku Domu Lekarza Seniora

Ogłoszenie:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ba9c2c1-855d-4bf5-9542-5ea700b3002f

1. siwz.pdf

2. Załączniki do SIWZ.zip

Pytania do SIWZ_1 (data zamieszczenia 2.06.2020 )

Pytania do SIWZ_2 (data zamieszczenia 4.06.2020 )

Protokół z otwarcia ofert (data zamieszczenia 15.06.2020 )

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/70ae7584-c8c5-45e2-8e23-83bcd04325f7


data zamieszczenia: 18.12.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych:

 Część 1. Dostawa owoców i warzyw mrożonych 
 Część 2. Dostawa ryb i przetworów rybnych

  - Protokół z otwarcia ofery
  - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f81ef0df-c8cc-4f2f-8779-85432cfd3bc8

 


data zamieszczenia: 29.11.2019 r.

 
Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa warzyw i owoców
 
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7dffc42a-94c0-4b19-b760-d4151644242e

data zamieszczenia: 20.11.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa mięsa i wędlin
 
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a4f439f7-e825-4210-bd01-16cd5f4e04cf
 

data zamieszczenia: 20.11.2019 r.
 
Dostawa artykułów spożywczych trwałych:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/32a8fd30-3862-45a5-bb5b-992dce76d7c9
    

data zamieszczenia: 04.11.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych:

 Dostawa mięsa i wędlin

 - Informacja z otwarcia ofert
 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 - BZP- ogł. o unieważnieniu post.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b906ee38-ca52-47c0-beb4-a0005704c9bb


 

data zamieszczenia: 04.10.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych:

 Część 1. Dostawa mleka i przetworów mlecznych
 Część 2. Dostawa jaj

  - Protokół z otwarcia ofery
   - Protokół z otwarcia ofert dodatkowych
   - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/1a17ca77-c627-4daf-bc97-916f1a29e617