Plan postepowań o udzielenie zamówień 2018 


 Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 22.11.2018


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 29.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:   

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/36841092-5aeb-49f0-97f3-bb7407117d47


Dostawa artykułów spożywczych:
 Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 29.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:   

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/bb592788-5400-42ba-aa8e-c42d7ef656e7


Dostawa artykułów spożywczych:

Dostawa mięsa i wędlin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f4fa68a1-8ed8-474a-b49c-8733965e5428


Dostawa artykułów spożywczych:


Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych
Część 2: Dostawa jaj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/19a53a81-0ffe-48fc-84c8-d3ce7b9c133d


 

Budowa drogi pożarowej i zewnętrznej studzienki wodomierzowej oraz hydrantu zewnętrznego HP80

1. Ogłoszenie o zamówieniu    

    Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c882b062-abfd-414e-a218-15742b753288


 2  SIWZ
   
     SIWZ.docx

 3. Przedmiar robót – zał.8a,8b,8c

     8a przedmiar DLS hydranty.pdf
      8b przedmiar DLS droga poż.pdf
      8c przedmiar DLS zieleń.pdf


 4. STWiOR- zał. nr 10 do SIWZ

    1. SST strona tytuałowa.pdf
     2. SST spis treści.pdf
     3. SST roboty drogowe.pdf

5. Projekt budowlany

  1.  Str. tytuł. PB Dom Lekarza Seniora.docx
   2.  Spis zawartości projektu.docx
   3.  Oświadczenie projektantów.docx
   4.  Opis techniczny.docx
   5.  Rys. 2A
   6.  Rys. 1S. Plan Sytuacyjny hydrant ppoż. HP 80
   7.  Rys. 2S. Studnia wodomierzowa
   8.  Rys. 3S. Karta katalogowa hydrantu
   9.  Zieleń opis.doc
  10. Zieleń mapa.pdf
  11. informacja BIOZ.docx
  12. CCE20180911.pdf

    Pytanie do SIWZ
    Protokół z otwarcia ofert

    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3d32ca3e-b873-43e2-8078-412f107bdae7

 


Remont podłóg na korytarzach czterech kondygnacji i wymiana drzwi na III p. w budynku DLS

1. Ogłoszenie o zamówieniu    
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a384dd01-45a4-416b-8fcd-2b5bcd5c4093


 2  SIWZ

 3. Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ
 4. STWiOR- zał. nr 10 do SIWZ
 5. Schematy korytarzy
 6. Protokół z otwarcia ofert
 |
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WWW)

    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (.pdf)


 

 Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 30.01.2018


Dostawa artykułów spożywczych:
 Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 22.01.2018


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 27.12.2017


data zamieszczenia: 15.11.2017

Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa mięsa i wędlin


Dostawa artykułów spożywczych

Część 1. Dostawa mleka i przetworów mlecznych
Część 2. Dostawa jaj

data zamieszczenia: 02.11.2017


Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 27.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych:

Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 19.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 12.01.2017