Zakończone przetargi

2018


 Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 22.11.2018


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 29.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:   

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/36841092-5aeb-49f0-97f3-bb7407117d47


Dostawa artykułów spożywczych:
 Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 29.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:   

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/bb592788-5400-42ba-aa8e-c42d7ef656e7


Dostawa artykułów spożywczych:

Dostawa mięsa i wędlin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f4fa68a1-8ed8-474a-b49c-8733965e5428


Dostawa artykułów spożywczych:


Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych
Część 2: Dostawa jaj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/19a53a81-0ffe-48fc-84c8-d3ce7b9c133d


Budowa drogi pożarowej i zewnętrznej studzienki wodomierzowej oraz hydrantu zewnętrznego HP80

1. Ogłoszenie o zamówieniu    

    Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c882b062-abfd-414e-a218-15742b753288


 2  SIWZ
   
     SIWZ.docx

 2. Przedmiar robót – zał.8a,8b,8c

     8a przedmiar DLS hydranty.pdf
      8b przedmiar DLS droga poż.pdf
      8c przedmiar DLS zieleń.pdf


 3. STWiOR- zał. nr 10 do SIWZ

    1. SST strona tytuałowa.pdf
     2. SST spis treści.pdf
     3. SST roboty drogowe.pdf

4. Projekt budowlany

  1.  Str. tytuł. PB Dom Lekarza Seniora.docx
   2.  Spis zawartości projektu.docx
   3.  Oświadczenie projektantów.docx
   4.  Opis techniczny.docx
   5.  Rys. 2A
   6.  Rys. 1S. Plan Sytuacyjny hydrant ppoż. HP 80
   7.  Rys. 2S. Studnia wodomierzowa
   8.  Rys. 3S. Karta katalogowa hydrantu
   9.  Zieleń opis.doc
  10. Zieleń mapa.pdf
  11. informacja BIOZ.docx
  12. CCE20180911.pdf

    Pytanie do SIWZ
    Protokół z otwarcia ofert

    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3d32ca3e-b873-43e2-8078-412f107bdae7

Remont podłóg na korytarzach czterech kondygnacji i wymiana drzwi na III p. w budynku DLS

1. Ogłoszenie o zamówieniu    
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a384dd01-45a4-416b-8fcd-2b5bcd5c4093


 2  SIWZ

 3. Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ
 4. STWiOR- zał. nr 10 do SIWZ
 5. Schematy korytarzy
 6. Protokół z otwarcia ofert
 |
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WWW)

    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (.pdf)


 Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 30.01.2018


Dostawa artykułów spożywczych:
 Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 22.01.2018


2017

Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 27.12.2017


data zamieszczenia: 15.11.2017

Dostawa artykułów spożywczych
Dostawa mięsa i wędlin


Dostawa artykułów spożywczych

Część 1. Dostawa mleka i przetworów mlecznych
Część 2. Dostawa jaj

data zamieszczenia: 02.11.2017


Dostawa artykułów spożywczych:

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych

Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych.

data zamieszczenia: 27.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych:

Dostawa warzyw i owoców

data zamieszczenia: 19.01.2017


Dostawa artykułów spożywczych trwałych

data zamieszczenia: 12.01.2017


Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Domu Lekarza Seniora

Dotyczące:


Dostawa artykułów spożywczych

Dostawa mięsa i wędlin


Dostawa artykułów spożywczych

Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych.
Część 2: Dostawa jaj.


Dostawa artykułów spożywczych:
Numer ogłoszenia: 27012 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych
Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych


Dostaw artykułów spożywczych:
Numer ogłoszenia: 11416 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
Dostawa warzyw i owoców


Dostaw artykułów spożywczych trwałych
Numer ogłoszenia: 11046 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016


Dostawa artykułów spożywczych: 
Dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 350062 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015


Dostawa artykułów spożywczych:
Część 1: Dostawa mleka i produktów mlecznych 
Część 2: Dostawa jaj


Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego 
w Domu Lekarza Seniora im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie

Załączniki:

  1. ogłoszenie o zamówieniu (.pdf),
  2. siwz (.docx)(.pdf),
  3. przedmiar, stwor, projekt - (.zip) 17 MB.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych
Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych


Dostawa artykułów spożywczych: 
Dostawa warzyw i owoców


Dostawa artykułów spożywczych trwałych.


Dostawa artykułów spożywczych: 
Dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 416258 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014


Numer ogłoszenia: 401112 - 2014
Dostawa artykułów spożywczych: 
Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych 
Część 2: Dostawa jaj


Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Domu Lekarza Seniora (.pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu 10396 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014:


Dostawa artykułów spożywczych trwałych 520224 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013:


Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa mięsa i wędlin 501280 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013:


Dostawa artykułów spożywczych 493820-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013:


Dostawa warzyw i owoców 441830-2013; data zamieszczenia: 30.10.2013:


Dostawa warzyw i owoców 416488-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013:


Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 256064-2013: ; data zamieszczenia: 02.07.2013:


 Kompleksowe utrzymanie czystości 205638-2013; data zamieszczenia: 28.05.2013: