Zakończone przetargi

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Domu Lekarza Seniora

Dotyczące:


Dostawa artykułów spożywczych

Dostawa mięsa i wędlin


Dostawa artykułów spożywczych

Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych.
Część 2: Dostawa jaj.


Dostawa artykułów spożywczych:
Numer ogłoszenia: 27012 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016

Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych
Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych


Dostaw artykułów spożywczych:
Numer ogłoszenia: 11416 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
Dostawa warzyw i owoców


Dostaw artykułów spożywczych trwałych
Numer ogłoszenia: 11046 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016


Dostawa artykułów spożywczych: 
Dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 350062 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015


Dostawa artykułów spożywczych:
Część 1: Dostawa mleka i produktów mlecznych 
Część 2: Dostawa jaj


Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego 
w Domu Lekarza Seniora im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie

Załączniki:

  1. ogłoszenie o zamówieniu (.pdf),
  2. siwz (.docx)(.pdf),
  3. przedmiar, stwor, projekt - (.zip) 17 MB.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Część 1: Dostawa owoców i warzyw mrożonych
Część 2: Dostawa ryb i przetworów rybnych


Dostawa artykułów spożywczych: 
Dostawa warzyw i owoców


Dostawa artykułów spożywczych trwałych.


Dostawa artykułów spożywczych: 
Dostawa mięsa i wędlin
Numer ogłoszenia: 416258 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014


Numer ogłoszenia: 401112 - 2014
Dostawa artykułów spożywczych: 
Część 1: Dostawa mleka i przetworów mlecznych 
Część 2: Dostawa jaj


Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec Domu Lekarza Seniora (.pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu 10396 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014:


Dostawa artykułów spożywczych trwałych 520224 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013:


Dostawa artykułów spożywczych: Dostawa mięsa i wędlin 501280 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013:


Dostawa artykułów spożywczych 493820-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013:


Dostawa warzyw i owoców 441830-2013; data zamieszczenia: 30.10.2013:


Dostawa warzyw i owoców 416488-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013:


Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 256064-2013: ; data zamieszczenia: 02.07.2013:


 Kompleksowe utrzymanie czystości 205638-2013; data zamieszczenia: 28.05.2013: