mieszkancom ich rodzinom i bliskim pobierz

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS – CoV – 2 ; Dom Lekarza Seniora informuje, iż w celu ustalenia szczegółów form kontaktu z Mieszkańcami prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Pracownicy udzielą szczegółowych informacji o zasadach i warunkach kontaktu.

Osoby zdrowe bez objawów infekcji ( w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) wchodzące na teren Placówki, zobowiązane są do :
- dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Placówki
- wskazana jest rejestracja osób wchodzących (imię, nazwisko, data, kontakt)
- stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz o zachowanie dystansu 1,5 metrowej odległości między osobami
- okazania zaświadczenia certyfikatu dotyczącego szczepienia przeciw COVID – 19
- poddania się pomiarowi temperatury przy wejściu.

Osoby wchodzące na teren Placówki, mogą przebywać tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Pracownika Portierni.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, możliwość wchodzenia na teren Placówki może zostać czasowo ograniczona lub wstrzymana.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość komunikowania się z Mieszkańcami telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe.

Odwiedziny osób leżących należy ustalić z Dyrekcją , na indywidualnie ustalonych zasadach.

 


 Z dniem 7.02.2021 r. zostaje uruchomiony nowy numer telefonu

do Domu Lekarza Seniora (centrala): 22 68 80 100.


 Przeczytaj -----> Koronawirus – informacje i zalecenia


   ,,Misją Domu Lekarza Seniora jest służenie ludziom starszym, samotnym i chorym, niesienie pomocy każdemu, kto tego potrzebuje oraz zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków życia i odpoczynku"